ලෝකයේම තිබෙන කැම්පස් වලින් ලෝකයෙන්ම හයවෙනියා වූ ඉන්දීය නිලියන් කැලේ යන්න ලංකාවේ ඉන්න සුරූපී කැම්පස් කෙල්ල මෙන්න.

World Miss University 2017 (5)2017 වසරේ World Miss University තරඟයට පෙනීසිටිමින් එහි 06 වැනි ස්ථානය දිනාගත්තේ 22 හැවිරිදි ප්‍රමෝදි කෞශල්‍යා විසින්.OCBT විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙළඳ කළමණාකරණය පිළිබඳ උපාධියක් හදාරණ ඇය ලෝකයේ රටවල් 70ක පමණ සරසවි සිසුවියන් සහභාගී වූ මෙම තරඟයෙන් 06 වැනි ස්ථානය ලැබීම ගැනත් ඇය නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයට පැමිණි ආකාරය ගැනත් මෙසේ සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *