බයික් වලින් යක්කු වගේ අමුතුම වැඩක් කරපු සුපිරිම කොල්ලෝ ටිකක් මෙන්න බලන්නකෝ යක්කු උනත් අන්තිමේදී වැඩ වරදින හැටි

සංස්කෘතිය සහ හැකියාව කියන දෙකම එකතු කරගෙන අපේ කොල්ලෝ බයික් වලින් දාපු සුපිරිම වැඩ පාරක් තමා මේ කොල්ලෝටික මේ වගේ ජනක වැඩ පුරුදු වෙන්නේ සිරසTV නාලිකාව මේ මාසේ 18 වන දින පටන් ගන්නා Sri lankan’s got challenge කියන අලුත්ම අත්දැකීමක් ඔබට ගෙනෙන වැඩසටහනකට කියලා තමා අපිට වටින් ගොඩින් ආරංචි වන්නේ එත් ඉතින් මොන යකා උනත් වැඩිපුර නැටුවොත් බිම තමා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන්ම බලන්නකෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *