භාර්යාවන් දෙදෙනෙක් විවාහ කරගෙන සිටින පුද්ගලයෙකු 11 හැවිරිදි පුංචි දියණියක් සමග කරපු දේ ..

කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් සහ එම කාන්තාවන්ගෙන් හයදෙනෙක් දරුවන් සිටින 41 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් 11 හැවිරිදි දැරියක් සමග කරපු දේ බලන්නකෝ.පුදුම මිනිස්සු තමයි.අධ්‍යාපනය ලබන මේ දරැවන්ගේ ජිවිත විනාස කරන හැටි බලන්නකෝ.බලන්නකෝ ඒ දැරිය සමග කරගෙන තියෙන දේ..පහත වීඩියෝව තුලින් නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *