මේ දිනවල රටේ ආන්දෝලනාත්මක ලෙස කතා කරන තහනමට ලක්වූ ෆේස්බුක් පිළිබඳව ෆේස්බුක් ආයතනය විසින් විශේෂ දැනුම්දීමක් දෙයි.

පසුගිය දිනවල රටේ සිදු වූ කලහකාරී හේතුමත ෆෙබුක් ලංකාවට බ්ලොක් කර තිබුනා.ඒ පසුගිය දිනක.ෆේස්බුක් ආයතනයෙන් නිල ප්‍රකාශයක් ලැබෙනතුරු ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාද්‍ය වලට පිවිසීම තවදුරටත් අවහිර කරන බව අමාත්‍යවරයෙකු කියා සිටියා.ඊයේ මේ සිදුවීම පිළිබඳව ෆේස්බුක් ආයතනයෙන් නිල නිවේදනයක් කර තිබෙනවා.පහත තිබෙන වීඩියෝව තුලින් නරඹන්න ඒ නිල නිවේදනය කුමක්ද කියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *