විදේස් රටවල් වලින් ලැබෙන දැඩි බලපෑම නිසා ෆේස්බුක් තහනම ඉවත් කරන්නට රජය සැරසෙයි.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ වෙබ් අඩවි කිහිපයක් තහනම් කර තිබීම හේතුවෙන්, පවතින රජයට විවිධ පාර්ශව ඔස්සේ බලපෑම් එල්ලවෙමින් පවතින්නේ , අදාළ තහනම ඉවත් කරගන්නා ලෙසය. මේ සඳහා ඇමරිකානු රාජ්‍යයේ මැදිහත්වීම ගැනද වාර්තා වුනා. මීට අමතරව රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ මගින් හා විවිධ මානව අයිතීන් සුරකීමේ ආයතන මගින්ද එල්ලවන බලපෑම හමුවේ රජය මේ සම්බන්ධව ගන්නා තීරණය ගන පහතින් නරඹන්න. මේ ගැන අනිත් අය දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙය හැකිතාක් share කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *