පෙම්වතා ගරාජ් රස්සාව කරන නිසා අතහැර දමා ගිය තරුණිය වසර 7ට පසු පෙම්වතා සිටින තැන දැකපු ඇය පුදුම වුණා.

මේ ආදරවන්තයින් දෙදෙනා පාසල් කල් යන කාලයේ ගොඩක් ආදරෙන් ඉදලා තියෙනවා. නමුත් පසු කාලිනව පෙම්වතිය විසින් මේ තරුණයාව අතහැර තිබෙනවා. ඒ ගරාජ් රස්සාවක් නිසා. කෙසේ නමුත් තරුණියට පසුව සිදු වූ දේ ඇසුවොත් ඔබ පුදුමයට පත්වේවි…මෙන්න පහත වීඩියෝව තුලින් එම කතාව බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *