ලොවක්ම නොයිවසිල්ලෙන් බලාගෙන සිටි හැරී මේගන් රාජකීය විවාහයේ ඔබ නොදුටු සොඳුරු දසුන් මෙන්න.

හැරී කුමරුට බ්‍රිතාන්‍ය ඔටුන්න හිමි කුමර කුමරියන් අතරින් හය වෙනි ස්ථානය හිමි වේ….ඒ එම මංගල අවස්ථාවේ කිසිවකු නොදුටු සොදුරු දසුන් කිහිපයක් ..බලන්නකෝ කොච්චර ලස්සනයිද කියලා..පහත වීඩියෝව තුලින් නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *