ලොවක් සිනහවෙන් නැහැවූ මිස්ටර් බීන්ගේ විවාහයත් දෙදරා යයි.මෙන්න විවාහය දෙදරා ගිය පසු මිස්ටර් බීන් කරන්න යන දේ.

මිස්ටර් බීන් චරිතය නිසා ලෝකයේම අවධානය දිනාගත් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික නළු ඇට්කින්ස්ටන් සිය පළමු විවාහ දිවියට සමුදී තිබෙනවා.ඒ දික්කසාදය පිළිබද වසර කිහිපයක් තිස්සේ පැවති ගැටලුකාරී තත්වයන් පසුගිය සතියේ අවසන් වීමත් සමගයි.පවුම් මිලියන 10 ක මහා මන්දිරයක් ඇතුළු වන්දියක් ඔහුගේ බිරිය හා දරු දෙදෙනා දීමෙන් අනතුරුව ඔහුට සිය දික්කසාදය ලැබී තිබෙනවා..මෙන්න සියලුම තොරතුරු පහත විඩියෝවෙන් නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *