විවාහයක් අතරතුර ගැහුව අකුණක් නිසා බිරිඳ එවලේම තම සැමියාව ප්‍රතික්ෂේප කළා.හේතුව ඇසුවොත් ඔබ පුදුමයට පත්වේවි.

හැම කෙනෙක්ම සතුටු වෙන දවසක් තමයි විවාහ උත්සවයක් තිබෙන අවස්තාවක් කියන්නේ.නමුත් විවාහය අතරතුර සිදුවූ අකුණු ගැසීමක් නිසා තමන් විවාහ කර ගන්නට නියමිතව සිටි තම පෙම්වතාව එවලේම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබු පුවතක් අපට අසන්නට ලැබුනා.මෙම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා දෙපාර්ශවය අතර දැඩි ගැටුමක්ද හටගෙන තිබෙනවා.මේලෙස ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට හේතුව ඇසුවොත් ඔබ ඇත්තටම පුදුමයට පත්වේවි.මේ සිදුවීම සිදුව තිබෙන්නේ කුමන ස්ථානයේද..පසුව සිදුවුයේ කුමක් වෙන්න ඇත්ද.මෙන්න ඒ සියල්ල පිළිබඳවම දැනගන්න.පහත වීඩියෝව නරඹන්න.නරඹා ඔබගේ අදහසත් එකතු කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *