වේදිකාවේදී ගීතය ගායනා කරමින් සිටියදී ලෝක ප්‍රකට සුපිරි ගායකයා මියගොස් වේදිකාව උඩ ඇද වැටෙයි.රුපවාහිනි වැඩසටහනත් අතරමග නවතී.

හංගේරියානු ගායකයෙකු වූ Zoltan D නමැති ගායකයා රුපවාහිනි නාලිකාවක සජීවී සංගීත පටිගත කිරීමක් අතර, ගායනයේ දී සිටියදී මරණයට පත් වුනා. ඔහු ගායනයේ මැදක් වන විට එක වරම බිම අද වැටුණු අතර, සහය ශිල්පාන් ගායනය නොකඩවා කරගෙන ගියේ සුළු මොහොතකි. පසුව ඔවුන් ඔහු ගැන සොයා බැලුවද විනාඩි දෙකක කාලයක් අතර ඔහු මියගොස් තිබුනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *